Söra simhall

Aktuellt

  • Aktuellt bassängschema.

  • Läs våra trivselregler innan du besöker oss.

  • Glöm inte P-skivan då du parkerar vid Söra simhall!

  • Några av duscharna är tillfälligt avstängda pga reparation fr o m den 19/11.

Obs! Lördag och söndag 4-5/12 är bassängerna stängda pga simtävling. Ingen simskola dessa dagar. Ersättningslektioner kommer erbjudas 19-20/12.
Gym och EasyLine är öppet som vanligt!

76609-fair-utveckling-sora-badet-1907 3.mp4
Carousel imageCarousel image

Lek på hinderbanan

Hinderbanan finns i bassängen på helger cirka klockan 11-16.

Babysim och minisim på Solskiftesbadet

Vi har kursstarter cirka var fjärde vecka i babysim och minisim på härliga Solskiftesbadet. Boka här!

Åldersgränser

Bad
Barn under 12 år måste komma i sällskap med ombytt, simkunnig, betalande vuxen (minst 18 år).

Gruppträning

  • 10 år i sällskap med betalande vuxen på passet.

  • 12 år utan vuxen.

Gym

  • 10-15 år i sällskap med minst en betalande vuxen som tränar.

  • 16 år utan vuxen.

Säkerhet

Verksamheten är alltid bemannad med hänsyn till att besökare ska kunna vistas i en trygg och säker miljö. Alla som arbetar i simhallen har grundläggande utbildning i hjärt- och lungräddning och livräddning. Personalen är förberedd på att hantera olycksfall och andra oförutsedda situationer. Vi har ingen kontinuerlig bevakning i själva simhallen, utan personalen ronderar i anläggningen.

Texttelefoni

För personer som av olika skäl har svårt att ringa och samtala finns två användbara tjänster. Texttelefoni gör det möjligt för dig med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet eller talsvårigheter att ringa samt ta emot samtal genom förmedlade trepartssamtal i realtid. Teletal är en tjänst där du får stöd och hjälp i telefonsamtal.