Söra simhall

Coronaviruset

På grund av den nya pandemilagen begränsar vi antal besökare i våra lokaler. Läs om våra anpassningar, max antal besökare och hur vi agerar här!

Ändrade öppettider

På söndagar öppnar samtliga bassänger (även undervisningsbassängen) kl 11.15 pga simskoleverksamhet. Detta gäller fr o m 11/4 t o m 30/5.

Nya regler för bokning av EasyLine-pass!

Från och med vecka 15 kommer det endast vara tillåtet att boka ett EasyLine-pass per tillfälle. Finns det lediga platser är det självklart tillåtet att vara med på två pass.

Vänligen respektera detta så att flera får möjlighet att träna.

Aktuellt

  • Läs våra trivselregler innan du besöker oss.

  • Medlemskap som gäller vardagar före kl. 15.00 uppgraderas tills vidare till att gälla alla dagar, alla tider.

  • Hinderbanan används inte så länge som den nya pandemilagen gäller.

  • Glöm inte P-skivan då du parkerar vid Söra simhall!

Halvintensiv simskola

Nu kan du boka halvintensiv simskola (2 gånger/vecka i 4 veckor) - perfekt inför sommarens alla äventyr. Kursstart vecka 21.

Kursstarter på Solskiftesbadet

Nyhet! Efter påsk startar vi några grupper babysim och minisim på måndagseftermiddagar.

Åldersgränser

Bad
Under 12 år i sällskap med ombytt simkunnig vuxen

Gruppträning

  • 10 år i sällskap med vuxen på passet

  • 12 år utan vuxen

Gym

  • 10-15 år i sällskap med minst en vuxen som tränar

  • 16 år utan vuxen

Säkerhet

Verksamheten är alltid bemannad med hänsyn till att besökare ska kunna vistas i en trygg och säker miljö. Alla som arbetar i simhallen har grundläggande utbildning i hjärt- och lungräddning och livräddning. Personalen är förberedd på att hantera olycksfall och andra oförutsedda situationer. Vi har ingen kontinuerlig bevakning i själva simhallen, utan personalen ronderar i anläggningen.

Texttelefoni

För personer som av olika skäl har svårt att ringa och samtala finns två användbara tjänster. Textelefoni gör det möjligt för dig med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet eller talsvårigheter att ringa samt ta emot samtal genom förmedlade trepartssamtal i realtid. Teletal är en tjänst där du får stöd och hjälp i telefonsamtal.