Söra simhall

Söra simhall byggdes ursprungligen 1974. Anläggningen förstördes i en brand 1991 och återinvigdes efter en totalrenovering året därpå.

I anläggningen finns:

  • 25 metersbassäng med 6 banor

  • Undervisningsbassäng

  • Plaskbassäng för små barn

  • Välutrustat gym med fria vikter och moderna maskiner

  • Gruppträningshall

  • Gym

  • Bastu

  • Café

Hitta till Söra simhall

Anläggningen ligger intill Åkersberga Centrum, cirka 500 meter från Roslagsbanan. Parkering finns i anslutning till simhallen.