Simskola på Söra simhall

Gul grupp

Förkunskaper: Inga, från cirka 5 års ålder.

Mål: Att bli vattenvan, känna trygghet, kunna glida med ansiktet i vattnet och flyta på mage och rygg samt kunna grunderna i bröst- och ryggsim.

Boka här!

Blå grupp

Förkunskaper: Ha en god vattenvana, kunna grunderna i bröst- och ryggsim samt kunna flyta på mage och rygg (utan flythjälp).

Mål: Att kunna simma 10 meter bröst- och ryggsim med korrekta arm- och bentag med huvudet ovanför ytan (utan flythjälp).

Boka här!

Röd grupp

Förkunskaper: Att kunna simma 10 meter bröst- och ryggsim med arm- och bentag och huvudet ovanför ytan (utan flythjälp).

Mål: Att kunna simma 50 meter bröstsim och 25 meter ryggsim med arm- och bentag och huvudet ovanför ytan (utan flythjälp).

Boka här!

Svart grupp

Förkunskaper: Att kunna simma 50 meter bröstsim och 25 meter ryggsim med arm- och bentag och huvudet ovanför ytan.

Mål: Att kunna simma 150 meter bröstsim och 50 meter ryggsim med arm- och bentag och huvudet ovanför ytan.

Boka här!

Bra att veta om simskolan

  • Alla elever får ett inpasseringskort vid första tillfället, som man sedan scannar vid varje besök.

  • Ta med ett hänglås till omklädningsskåpen, badkläder, handduk och ev badrock att svepa om barnet i väntan på simläraren.

  • Det är bra om barnet går på toaletten innan lektionen, för att inte missa värdefull lektionstid.

  • Om barnet har långt hår kan det vara skönt att ha det uppsatt för att slippa få det i ögonen.

  • Första och sista lektionen vill vi att en förälder är med. Under övriga lektioner önskar vi att barnen söker trygghet och uppmärksamhet hos simläraren. Den som lämnar barnet får gärna vara kvar i simhallen under lektionen, men inte i direkt anslutning till simskolan.

  • Vid sjätte lektionstillfället är det bad med flytväst och kläder.

  • Informera simläraren om det är något vi behöver veta om ditt barn (t ex en funktionsnedsättning, nedsatt hörsel eller allergier).

  • Tänk på att hålla avstånd till varandra för allas bästa, och stanna hemma om du eller ditt barn har sjukdomssymptom.

  • Kurserna består av 8 lektioner à 30 minuter, avvikelser kan gälla våra intensivsimskolor.