Simskola på Söra simhall

Steg 1 (Tidigare Gul grupp)

Förkunskaper: Inga, från cirka 5 års ålder.

Mål: Att bli vattenvan, känna trygghet, kunna glida med ansiktet i vattnet och flyta på mage och rygg samt kunna grunderna i bröst- och ryggsim.

Boka här!

Steg 2 (Tidigare Blå grupp)

Förkunskaper: Ha en god vattenvana, kunna grunderna i bröst- och ryggsim samt kunna flyta på mage och rygg (utan flythjälp).

Mål: Att kunna simma 10 meter bröst- och ryggsim med korrekta arm- och bentag med huvudet ovanför ytan (utan flythjälp).

Boka här!

Steg 3 (Tidigare Röd grupp)

Förkunskaper: Att kunna simma 10 meter bröst- och ryggsim med arm- och bentag och huvudet ovanför ytan (utan flythjälp).

Mål: Att kunna simma 50 meter bröstsim och 25 meter ryggsim med arm- och bentag och huvudet ovanför ytan (utan flythjälp).

Boka här!

Steg 4 (Tidigare Svart grupp)

Förkunskaper: Att kunna simma 50 meter bröstsim och 25 meter ryggsim med arm- och bentag och huvudet ovanför ytan.

Mål: Att kunna simma 150 meter bröstsim och 50 meter ryggsim med arm- och bentag och huvudet ovanför ytan.

Boka här!

Simskola för vuxna

En kurs för vuxna som vill lära sig grunderna eller utvecklas till en bättre simmare. Målet med kursen är att känna sig trygg i vattnet, lära sig bröst- och ryggsim och så småningom kunna simma 150 meter bröstsim samt 50 meter ryggsim, och därmed uppnå simkunnighet enligt Svenska Livräddningssällskapet. Du ska ha fyllt 16 år och behöver inte ha några förkunskaper för att delta. All undervisning sker på svenska.

Boka här!

Bra att veta inför simskolan

  • Vid första tillfället får man ett inpasseringskort.

  • Ta med ett hänglås till skåpen så att du kan låsa in dina saker.

  • Bra att ha med sig: badkläder, handduk och ev badrock.

  • Passa på att gå på toaletten innan lektionen.

  • Sätt gärna upp långt hår.

  • På första och sista lektionen vill vi att en förälder är med. Den som lämnar barnet får gärna vara kvar i simhallen under lektionen, men inte i direkt anslutning till simskolan.

  • Vid sjätte lektionstillfället är det bad med flytväst och kläder.

  • Informera simläraren om det är något vi behöver veta om ditt barn (t ex en funktionsnedsättning, nedsatt hörsel eller allergier).

  • Tänk på att hålla avstånd till varandra för allas bästa, och stanna hemma om du eller ditt barn har sjukdomssymptom.

  • Kursen består av 8 lektioner à 30 minuter. Avvikelser kan förekomma på våra intensivsimskolor.