Minisim på Solskiftesbadet

Efter att ditt barn har gått på babysim brukar det vara lagom att fortsätta med minisim, som vi kallar vår simskola för barn upp till cirka 6 års ålder. Även barn som aldrig gått på simskola förut är välkomna, då allt vi gör anpassas efter individen och inga förkunskaper är nödvändiga.

Här övar vi vattenvana och vattensäkerhet med mycket glädje och lek. En förälder är alltid med barnet i vattnet. Vi blandar viktiga övningar som att flyta på rygg, bensparkar, få vatten över huvudet, glidövningar med lek och sånger.

Minisim-undervisningen sker i vår varma bassäng på Solskiftesbadet.

Från cirka 5 års ålder brukar barnen vara redo att börja på simskola på Söra simhall.

Aktuellt under pandemin

Just nu kan vi endast ta emot en vuxen per barn, för att begränsa antalet personer i omklädningsrum och bassäng enligt rådande restriktioner. Vill ni ändå komma båda föräldrarna så kan man boka och betala för två platser.


När man har roligt så lär man sig mycket!

Minisim 1-2 år

Under kursen utvecklar vi övningar från babysim på individnivå så att varje barn har chans att utvecklas i sin takt. Vi arbetar för att barnen ska känna trygghet och självständighet i vattnet. Viktiga övningar är bland annat bensparkar och ryggläge. Vi kommer även att göra övningar vid/från kanten, dyk- och balansövningar.

Minisim 2-3 år

Under kursen kommer vi att öva på att bli ännu mer självständiga och säkra i vattnet. Här är läge att introducera flytkorvar, och vi fortsätter att träna på att föra oss framåt i vattnet. Dessutom övar vi på det viktiga ryggläget. Vi kommer även glida, flyta och hoppa från kanten.

Minisim 3-5 år

Nu är det dags att börja gå igenom arm- och bentagen för bröst- och ryggsim. Därefter övar vi på dem både separat och tillsammans. Vi kommer även öva på att flyta, glida samt att hoppa från kanten.

Minisim 4-6 år

Under kursen övar vi mycket på att få ihop arm- och bentagen för bröstsim ordentligt, vi slipar även på ryggsimmet. Vi kommer också träna på att hitta flytläget, glida och att hoppa från kanten. Efter detta steg är ditt barn redo att börja på Minisim Grön eller på simskola i Söra simhall.

Minisim Grön

En vuxen med i vattnet vid behov.


Förkunskaper: Från cirka 5 års ålder. Kunna doppa huvudet, hoppa från kanten utan flythjälpmedel. Det är viktigt att ni följer förkunskapskraven när ni väljer grupp av både säkerhets- och utvecklingsmöjliga skäl.

Mål: Kunna glida och flyta på mage och rygg utan flythjälpmedel samt kunna grunderna i bröst- och ryggsim och simma 5 meter bröstsim. Efter detta steg är ditt barn redo att börja på simskola i Söra simhall.