Trivselregler

Respektera följande:

 • Alla besökare ska erlägga entréavgift för att få tillträde till badanläggningen.

 • Alla som besöker Söra simhall ska vara ombytta i badanläggningen.

 • Du som förälder eller vårdnadshavare har det yttersta ansvaret för barn under 18 år.

 • Lämna aldrig barn under 6 år längre bort än en armlängds avstånd.

 • Använd badblöja/babybadbyxa på småbarn. Finns att köpa i receptionen.

 • Barn under 12 år ska medföljas av badande eller ombytt simkunnig vuxen.

 • Allt bad sker under eget ansvar.

 • Då barn och ungdomar omfattas av skolplikt är du som lärare ansvarig för besöket i badet under planerad skoltid. Det innebär bland annat att du alltid ska närvara och övervaka dina elevers besök.

 • Du ansvarar själv för eventuella värdesaker.

 • Det är inte tillåtet att medföra glas och/eller porslin.

 • Observera att det inte är tillåtet att förtära alkohol eller att röka i anläggningen eller på tillhörande altaner.

 • Notera att det förekommer manlig och kvinnlig personal i såväl omklädningsrum som dusch och bastu.

 • Personal har rätt att avvisa besökare som inte följer badets trivselregler eller missköter sig. Erlagd entréavgift återbetalas ej.

 • Det finns alltid livräddningsutbildade badvärdar i anläggningen.

Tack för att du hjälper till att göra besöket till en trevlig upplevelse för samtliga badgäster. Kontakta gärna personalen om du har frågor!

Åldersgränser

Bad
Under 12 år i sällskap med ombytt, simkunnig, betalande vuxen

Gruppträning

 • 10 år i sällskap med betalande vuxen på passet

 • 12 år utan vuxen

Gym

 • 10-14 år i sällskap med minst en betalande vuxen som tränar

 • 15 år utan vuxen, efter genomgång av gymregler

 • 16 år utan vuxen