Söra simhall

Vi agerar

Läs om hur vi har anpassat vår verksamhet till följd av Coronaviruset.

Aktuellt

  • Läs våra trivselregler innan du besöker oss.

  • Medlemskap som gäller vardagar före kl. 15.00 uppgraderas tills vidare till att gälla alla dagar, alla tider.

  • Glöm inte P-skivan då du parkerar vid Söra simhall!

76609-fair-utveckling-sora-badet-1907 3.mp4

Åldersgränser

Bad
Under 12 år i sällskap med ombytt simkunnig vuxen (minst 18 år).

Gruppträning

  • 10 år i sällskap med vuxen på passet.

  • 12 år utan vuxen.

Gym

  • 10-15 år i sällskap med minst en vuxen som tränar.

  • 16 år utan vuxen.

Säkerhet

Verksamheten är alltid bemannad med hänsyn till att besökare ska kunna vistas i en trygg och säker miljö. Alla som arbetar i simhallen har grundläggande utbildning i hjärt- och lungräddning och livräddning. Personalen är förberedd på att hantera olycksfall och andra oförutsedda situationer. Vi har ingen kontinuerlig bevakning i själva simhallen, utan personalen ronderar i anläggningen.

Texttelefoni

För personer som av olika skäl har svårt att ringa och samtala finns två användbara tjänster. Textelefoni gör det möjligt för dig med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet eller talsvårigheter att ringa samt ta emot samtal genom förmedlade trepartssamtal i realtid. Teletal är en tjänst där du får stöd och hjälp i telefonsamtal.