Söra simhall

Aktuellt

Vi påverkas av den nya pandemilagen

Just nu begränsar vi max antal besökare i våra lokaler. Läs mer här!

På EasyLine-passen minskar vi antal deltagare och kör istället flera kortare, mer intensiva pass.

Observera

 • Medlemskap som gäller vardagar före kl 15 uppgraderas tills vidare till att gälla alla dagar, alla tider.

 • Hinderbanan på Söra simhall kommer inte att vara på plats så länge som den nya pandemilagen gäller.

 • Glöm inte P-skivan då du parkerar vid Söra simhall!

Aktuellt på Solskiftesbadet

Baby- och minisimgrupperna startar vecka 4. De är nu begränsade till max 6 barn per grupp, med en vuxen per barn, på grund av pandemilagen.

Vi har satt in två extra babysim steg 1 på torsdagsförmiddagar, de börjar torsdagar vecka 6. Läs mer och boka!

Bubbelpoolen på Solskiftesbadet är under reparation.

Coronaviruset – hur vi agerar

Vi på Söra simhall gör allt vi kan för att du som besökare ska känna dig trygg vid ditt besök hos oss. Våra besökares och medarbetares säkerhet har högsta prioritet och vi följer noga händelseutvecklingen i denna extraordinära situation.

 • Vi bevakar informationen från Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter och vidtar de åtgärder som rekommenderas.

 • Region Stockholm beslutade den 28 oktober att avråda från besök i butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym tills vidare. Vi ber dem som ändå besöker badet att undvika de populäraste tiderna, dvs vardagar 16-19.

 • Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet besök om trängsel riskerar att uppstå i anläggningen.

 • Smittan sprids inte via klorerat vatten. Läs mer på Svenska Badbranschens hemsida.

 • Väl inarbetade städrutiner har utökats med ytterligare desinficering av utsatta områden (handtag, kranar, träningsutrustning).

 • Känner du dig frisk är du välkommen att besöka oss. Är du sjuk, stanna hemma – för din egen och andras skull.

 • Vi uppmanar alla besökare och all personal att vara extra noga med handhygienen.

 • Du som kund bör använda desinfektionsmedel för rengöring av händer och träningsutrustning.

Säkerhet

Verksamheten är alltid bemannad med hänsyn till att besökare ska kunna vistas i en trygg och säker miljö. Alla som arbetar i simhallen har grundläggande utbildning i hjärt- och lungräddning och livräddning. Personalen är förberedd på att hantera olycksfall och andra oförutsedda situationer. Vi har ingen kontinuerlig bevakning i själva simhallen, utan personalen ronderar i anläggningen.

Trivselregler

Respektera följande:

 • Alla besökare ska erlägga entréavgift för att få tillträde till badanläggningen.

 • Alla som besöker Söra simhall ska vara ombytta i badanläggningen.

 • Du som förälder eller vårdnadshavare har det yttersta ansvaret för barn under 18 år.

 • Lämna aldrig barn under 6 år längre bort än en armlängds avstånd.

 • Använd badblöja/babybadbyxa på småbarn. Finns att köpa i receptionen.

 • Barn under 12 år ska medföljas av badande eller ombytt simkunnig vuxen.

 • Allt bad sker under eget ansvar.

 • Då barn och ungdomar omfattas av skolplikt är du som lärare ansvarig för besöket i badet under planerad skoltid. Det innebär bland annat att du alltid ska närvara och övervaka dina elevers besök.

 • Du ansvarar själv för eventuella värdesaker.

 • Det är inte tillåtet att medföra glas och/eller porslin.

 • Observera att det inte är tillåtet att förtära alkohol eller att röka i anläggningen eller på tillhörande altaner.

 • Notera att det förekommer manlig och kvinnlig personal i såväl omklädningsrum som dusch och bastu.

 • Personal har rätt att avvisa besökare som inte följer badets trivselregler eller missköter sig. Erlagd entréavgift återbetalas ej.

 • Det finns alltid livräddningsutbildade badvärdar i anläggningen.

Tack för att du hjälper till att göra besöket till en trevlig upplevelse för samtliga badgäster. Kontakta gärna personalen om du har frågor!

Åldersgränser

Bad
Under 12 år i sällskap med ombytt simkunnig vuxen

Gruppträning

 • 10 år i sällskap med vuxen på passet

 • 12 år utan vuxen

Gym

 • 10-15 år i sällskap med minst en vuxen som tränar

 • 16 år utan vuxen

Texttelefoni

För personer som av olika skäl har svårt att ringa och samtala finns två användbara tjänster. Textelefoni gör det möjligt för dig med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet eller talsvårigheter att ringa samt ta emot samtal genom förmedlade trepartssamtal i realtid. Teletal är en tjänst där du får stöd och hjälp i telefonsamtal.