Söra simhall

Just nu erbjuder vi bindningsfritt medlemskap!
Bad & träning 275 kr/mån
Bad 175 kr/mån

Aktuellt

Platser kvar på babysim och minisim!

Det finns fortfarande några platser kvar i våra babysim- och minisimgrupper med start vecka 37. Boka här!

76609-fair-utveckling-sora-badet-1907 3.mp4

Åldersgränser

Bad
Under 12 år i sällskap med ombytt simkunnig vuxen (minst 18 år).

Gruppträning

  • 10 år i sällskap med vuxen på passet.

  • 12 år utan vuxen.

Gym

  • 10-15 år i sällskap med minst en vuxen som tränar.

  • 16 år utan vuxen.

Säkerhet

Verksamheten är alltid bemannad med hänsyn till att besökare ska kunna vistas i en trygg och säker miljö. Alla som arbetar i simhallen har grundläggande utbildning i hjärt- och lungräddning och livräddning. Personalen är förberedd på att hantera olycksfall och andra oförutsedda situationer. Vi har ingen kontinuerlig bevakning i själva simhallen, utan personalen ronderar i anläggningen.

Texttelefoni

För personer som av olika skäl har svårt att ringa och samtala finns två användbara tjänster. Texttelefoni gör det möjligt för dig med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet eller talsvårigheter att ringa samt ta emot samtal genom förmedlade trepartssamtal i realtid. Teletal är en tjänst där du får stöd och hjälp i telefonsamtal.