Simskola

Välkommen till simskola på Sörasimhall

Gul grupp

Förkunskaper: Inga Från ca: 5 år

Mål: Att bli vattenvan,och känna trygghet, kunna glida med ansiktet i vattnet och flyta på mage och rygg samt kunna grunderna i bröst- och ryggsim.

(Simskolan sker i undervisningsbassängen)

Blå grupp

Förkunskaper: Ha en god vattenvana, kunna grunderna i bröst- och ryggsim samt kunna flyta på mage och rygg utan flythjälp.

Mål: Att kunna simma 10 bröst och ryggsim med korrekta arm- och bentag med huvudet över vattnet utan flythjälp.

(Simskolan sker i undervisningsbassängen)

Röd grupp

Förkunskaper: Att kunna simma 10 m rygg och bröstsim med arm- och bentag och huvudet över vattnet utan flythjälp.

Mål: Att kunna simma 50 bröst och 25 ryggsim med arm- och bentag och huvudet över vattnet utan flythjälp.

(Simskolan sker i vår 25 meters bassäng)

Svart Grupp

Förkunskaper: Kunna simma 50 m bröst och 25 rygg med arm-och bentag och huvudet över vattenytan.

Mål: Kunna simma 150 m bröst och 50 m rygg med arm-och bentag och huvudet över vattenytan.

(Simskolan sker i vår 25 meters bassäng)

Lektions planering

Lektion 1

 • Presentation
 • Glidövningar, hopp från kant, dopp övningar, vattenvana
 • Genomgång av bentag

Lektion 2

 • Hopp från kant, vattenvana
 • Träna på att ligga på rygg och flyta 5 sek
 • Träna bröst/rygg bentag och armtag
 • Träna simma under vattnet

Lektion 3 se lektion 2

Lektion 4 se lektion 2

Lektion 5 se lektion 2

Lektion 6 (Klädsim, medtag långärmad tröja samt långa byxor)

 • Klädsim
 • Träning och genomgång av flytväst och dess funktion
 • Genomgång av bad och båtvett
 • Medtag egen flytväst om ni har

Lektion 7 se lektion 2

Lektion 8 Avslutning

 • Alla föräldrar får vara med och titta
 • Visa övningar som vi har tränat på.


Att tänka på!

Vi hoppas att ditt barn ska trivas och ha kul hos oss i simskolan. Här kommer lite information som kan vara bra att känna till:

• Alla elever får ett inpasseringskort som de skannar vid varje simskola/besök.

• Tag med hänglås till omklädningsskåpen, badkläder, handduk och eventuellt badrock att svepa om sig i väntan på simläraren.

• Kom ihåg att gå på toaletten innan simskolan, så att ni inte missar lektionstid.

• Alla barn ska duscha utan badkläder innan lektionen.

• Om barnet har långt hår kan det vara skönt att sätta upp det så att man slipper få håret i ögonen.

• Första och sista lektionen vill vi gärna att föräldrarna är med. Under övriga lektioner önskar vi att barnen söker sin trygghet och uppmärksamhet hos simläraren. Den som lämnar barnet får gärna vara kvar i simhallen men inte i direkt anslutning till simskolan.

• Vid sjätte lektionstillfället är det bad med flytväst och kläder.

• Informera simläraren om ditt barn har något som kan försvåra deltagandet i simundervisningen (t ex nedsatt hörsel, allergier m.m.) Då kan vi på bästa sätt underlätta och hjälpa ditt barn.

• Lektionstid för Simskola Steg Gul-Svart är 30 minuter