Babysim

Välkommen

OM BABYSIM

Här på Solskiftet erbjuder vi simkurser för barn från 3 månader upp till simskola.

Det är lugnt och skönt här, inget annat som pågår samtidigt i simhallen när vi har kurser. Vi erbjuder även ett kök så ni kan värma mat före och efter simmet. Båda föräldrarna är välkomna att simma med barnet.

För oss är det viktigt att det ska bli en bra start för dig och ditt barn när ni börjar bada. I våra kurser arbetar vi efter en röd tråd som går igenom samtliga steg, övningarna i respektive kurser följer varandra så att barnet känner igen övningarna men blir mer avancerade för varje steg och anpassas efter barnets erfarenhet.

De viktigaste grunderna vi arbetar efter är:

  1. Vattenglädje

  2. Vattenvana

  3. Trygghet

  4. Säkerhet

BABYSIM STEG 1

3-11 månader

Här vänjer vi oss med miljön och i ett lugnt och harmoniskt tempo lär vi barnet att upptäcka vattenglädje.

Vi går igenom de grundläggande greppen- bröstläge och ryggläge. Lite senare under kursen börjar vi även simma med simring och övar på den viktiga övningen att greppa stången.

Vi vänjer barnet att få vatten över huvudet med hjälp av vattenkannor. Under kursen börjar vi prova på att dyka för dom som vill. Vi vill först att barn & föräldrar ska känna sig trygga innan vi börjar med dyk-övningarna och kommer individuellt att rekommendera när det är dags för första dyket. I våra kurser väljer man helt själv om man vill ha med dykövningarna eller inte.

Barnet blir lika vattenvan med eller utan dyk.

Förkunskaper: Barnet ska ha fyllt 12 veckor vid start, väga minst 4 kg och naveln ska vara läkt.

BABYSIM STEG 2

För dig som har gått Babysim steg 1

Här fortsätter vi att öva upp vattenvanan och utvecklar övningarna från steg 1.

I det här steget fokuserar vi mycket på att barnet blir ännu mer självständig i vattnet, simma med armringar, simring och börja hoppa från kanten. En rolig kurs där barnen utvecklas snabbt med sin vattenvana. Vi arbetar mycket med att barnet ska känna sig självsäker i vattnet.

Förkunskaper: Gått Babysim steg 1


BABYSIM STEG 3

För dig som har gått Babysim steg 2

Här fortsätter vi att utveckla övningarna från babysim steg 2 och fortsätter öva mycket på självsäkerhet i vattnet. Att ta sig fram lite längre sträckor både ovan och under vattnet, lära sig den viktiga övningen att rotera till rygg och vi övar en hel del med att flyta på rygg. Ett inspirerande steg med fokus på säkerhet och vattenglädje.

Förkunskaper: För dig som har gått steg Babysim steg 1 & 2

VANLIGA FRÅGOR

När kan barnet börja babysimma? Du kan börja när barnet fyllt 12 veckor, barnet ska väga minst 4 kg och navelsträngen helt läkt.

Finns det någon övre åldersgräns? Nej, det gör det inte, i babysim steg 1 börjar man när barnet är 3 - 11 månader, från 12 månader börjar man Minisim som finns för alla åldrar.

Vad ska barnet ha på sig? Barnet ska ha en godkänd Babysimbadbyxa, finns att köpa i vår anläggning när ni kommer första gången. Engångsbadblöjor godkänns om dom används med en byxa.

Får båda föräldrarna bada? Ja, här får båda föräldrarna delta samtidigt med sitt barn

Vad ska vi ha med oss? Badkläder, skötbäddar och barnstolar finns i duschar och i omklädningsrummen.

Hur länge är lektionerna? Varje lektion är 30 minuter/gång.