Crawlkurser

Crawl Grundkurs Knatte

Åldersgräns: 6år & äldre

Förkunskaper: Kunna simma 25 bröstsim och god vattenvana

Mål: Lära sig grundläggande teknik inom Crawl. Kunna simma 25m Crawl.

Crawl Grundkurs

Åldersgräns: 13år & äldre

Förkunskaper: Kunna simma minst 50m bröstsim

Mål: Lära sig grundläggande simteknik för simsättet crawl samt att kunna simma 25m crawl med en kontrollerad andning.

Crawl Fortsättning

Åldersgräns: 13år & äldre

Förkunskaper: Kunna simma minst 25m Crawl med en kontrollerad andning samt veta grundläggande simteknik i simsättet Crawl.

Mål: Få en ökad kunskap om simsättet samt att klara av 50m Crawl. Kunna med större säkerhet planera sin simning.


Crawl Träningsgrupp

Åldersgräns: 13år & äldre

Förkunskaper: Kunna simma minst 100m Crawl med god teknik.

Mål: Att ha en regelbunden träning med anpassade träningsupplägg för att nå ens individuella mål.

Crawl Avancerad

Åldersgräns: 13år & äldre

Förkunskaper: Kunna simma minst 50m Crawl med god teknik samt veta simteknik inom simsättet.

Mål: Kunna simma minst 100m Crawl med god teknik och kontrollerad andning. Kunna fördjupa sig i simsättet så att ens personliga mål uppnås.

Crawl Open Water

Åldersgräns: 15år & äldre

Förkunskaper: Kunna simma minst 200m bröstsim varav 50m i ryggläge. Kunna simma minst 50m Crawl.

Mål: Få en djupare förståelse för skillnaderna mellan bassäng simning och utomhus simning. Få en ökad trygghet i utomhus simningen samt att kunna hantera kyla och mörker. Lära sig simma “Energi snålt” för att orka längre distanser säkert och effektivt.