Bokning och köp

Köpvillkor för kurser och lektioner

  • All undervisning sker på svenska.

  • Om du inte tillåter e-post utskick så kan vi inte heller skicka inbjudan eller annan information ang. simskolan.

  • Vid avbokning som sker när 14 eller färre dagar återstår till kursstart erhålls ingen återbetalning.

  • Om du som kund uteblir eller avbryter kurs eller lektion sker ingen kompensation.

  • Vid för få deltagare kan gruppen komma att flyttas. Vi kontaktar då varje berörd kund per e-post och/eller telefon.

  • Vid sjukdom/olycksfall som gör det omöjligt för anmäld deltagare att genomföra en bokad tjänst kan vi, mot läkarintyg där det tydligt framgår att det ej är lämpligt/möjligt att genomföra aktiviteten, flytta fram bokningen till nästa period. OBS! endast en gång.

  • Vid bokning av privat simskola eller crawllektion sker varken flytt av lektionen eller återbetalning om lektionen avbokas inom 24 timmar från lektionens start. Detta gäller även vid sjukdom av akut karaktär.

  • I de fall vi ställer in en hel kurs sker full återbetalning.